Informatīvie paziņojumi

Mobilo sakaru pakalpojumi
Iziņošanas datums21.06.2010
Apraksts„Mobilo sakaru pakalpojumi Jelgavas pilsētas pašvaldības policijai”
policijai saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (nolikuma pielikums Nr.1).

Kontaktpersona:
Jānis Zemvalds63048944, fakss 63048939, mob. tālr. 29637334,janis.zemvalds@policija.jelgava.lv

Lūdzu skatīt zemāk norādīto pielikumu.
Pieteikuma iesniegšanas datums21.06.2010
Noslēgšanās datums06.07.2010
Līguma izpildītājsSIA „Latvijas Mobilais Telefons” Ls 12000,00

Pievienotie dokumenti:

Nolikums_mob_sakari.doc
Atpakaļ