Informatīvie paziņojumi

Speciālo līdzekļu un piederumu piegāde
Iziņošanas datums29.06.2010
AprakstsPretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu vai par atsevišķām tehniskajā specifikācijā norādītajām pozīcijām (daļām).
Paredzamā līgumcena: līdz 2300.00 Ls (bez PVN).
Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā, LV-3001, 34. kabinetā līdz 2010. gada 12. jūlijam plkst. 12:00 pirmdienās no 8:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 17:00 (piektdiena, sestdiena un svētdiena-brīvdienas); pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00.

Skatīt zemāk norādīto pielikumu.
Pieteikuma iesniegšanas datums29.06.2010
Noslēgšanās datums12.07.2010
Līguma izpildītājsSIA „Zommers”Iepirkti roku dzelži un aizsargaustiņas (iepirkums veikts par daļu no iepirkuma priekšmeta)Ls 532.00

Pievienotie dokumenti:

informacija_par_spec_lidz_pieg.doc
Atpakaļ