Informatīvie paziņojumi

Kancelejas preču piegāde Līdz 5000,00 LVL (bez PVN)
Iziņošanas datums16.11.2010
Aprakstskancelejas preču piegāde
CPV kods: 30199000-0.
Paredzamā līgumcena: līdz 5000,00 LVL.
Paredzamais līguma izpildes laiks: no piegādes līguma noslēgšanas brīža līdz 2013. gada 30. decembrim.
Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00 (piektdiena, sestdiena, svētdiena brīvdiena), pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet ne vēlāk kā līdz 2010. gada 06. decembrim plkst. 11:00, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

Skatīt zemāk norādīto pielikumu
Pieteikuma iesniegšanas datums16.11.2010
Noslēgšanās datums06.12.2010
Līguma izpildītājsSIA „ARGA”Ls 3353,70

Pievienotie dokumenti:

Iepirkums_kancelejaspp.doc
Atpakaļ