Informatīvie paziņojumi

SAIMNIECĪBAS PREČU PIEGĀDE
Iziņošanas datums07.12.2010
AprakstsPretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet ne vēlāk kā līdz 2010. gada 20. decembrim plkst. 11:00, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas iepirkumu speciālists Jānis Zemvalds, tālr. 63048944, mob. tālr. 29637334, e-pasts janis.zemvalds@policija.jelgava.lv.

Zemāk pielikums ar labojumiem
Pieteikuma iesniegšanas datums07.12.2010
Noslēgšanās datums20.12.2010
Līguma izpildītājsSIA „A.G.A. LTD”Ls 3932,16

Pievienotie dokumenti:

saimnprnolikums.doc
Atpakaļ