Informatīvie paziņojumi

Tonera kasetņu piegāde un esošo kasetņu uzpilde un restaurācija līdz Ls 2300,00 (bez PVN)
Iziņošanas datums22.03.2011
AprakstsPiedāvājumu var iesniegt personīgi vai pa pastu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā Mazajā ceļā 3, Jelgavā 34.kabinetā līdz 2011.gada 29.martam, plkst.11:00 pirmdienās no 8:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 8:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:00; pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00.Kontaktpersona: - par iepirkumu: Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas iepirkumu speciālists Jānis Zemvalds, tālr.63048944, mob. tālr.29637334, e-pasts janis.zemvalds@policija.jelgava.lv.- par tehnisko specifikāciju: Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas datorsistēmu un datortīkla administrators Valdis Mežots, tālr.63048940, mob. tālr.28456008, e-pasts valdis.mezots@policija.jelgava.lv.
Pieteikuma iesniegšanas datums22.03.2011
Noslēgšanās datums29.03.2011
Līguma izpildītājsSIA "CRC", Ls 2000.50

Pievienotie dokumenti:

Informacija par kasetnu iepirkumu.doc
Atpakaļ