Informatīvie paziņojumi

Sporta cīņas zābaku (ziemas) piegāde.
Iziņošanas datums08.08.2011
AprakstsParedzamā līgumcena līdz 3500.00 LVL (bez PVN).9.Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet ne vēlāk kā līdz 2011. gada 23. augustam plkst. 11:00, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.
Pieteikuma iesniegšanas datums08.08.2011
Noslēgšanās datums23.08.2011
Līguma izpildītājsSIA "SYNERGY" Ls 3480,00 (bez PVN)

Pievienotie dokumenti:

Iepirkumaa noteikumi.doc
Atpakaļ