Informatīvie paziņojumi

Ziemas bikšu (puskombinezonu) piegāde
Iziņošanas datums14.09.2011
AprakstsPretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet ne vēlāk kā līdz 2011. gada 27. septembrim plkst. 11:00, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.
Pieteikuma iesniegšanas datums14.09.2011
Noslēgšanās datums27.09.2011
Līguma izpildītājsA/S „Lord`s co” Ls. 2755,00 (bez PVN)

Pievienotie dokumenti:

Iepirkuma noteikumi puskombinezons.doc
Atpakaļ