Informatīvie paziņojumi

Datortehnikas piegāde līdz 4900,00 LVL (bez PVN)
Iziņošanas datums09.11.2011
AprakstsPiedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet ne vēlāk kā līdz 2011. gada 21. novembra plkst. 11:00, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.Kontaktpersona: - par iepirkumu: Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas iepirkumu speciālists Jānis Zemvalds, tālr. 63048944, mob. tālr. 29637334, e-pasts janis.zemvalds@policija.jelgava.lv.- par tehnisko specifikāciju: Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas datorsistēmu un datortīkla administrators Valdis Mežots, tālr. 63048940, mob. tālr. 28456008, e-pasts valdis.mezots@policija.jelgava.lv.
Pieteikuma iesniegšanas datums09.11.2011
Noslēgšanās datums21.11.2011
Līguma izpildītājsDatortehnikas piegāde - Iepirkums pārtraukts, sakarā ar to, ka nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā.

Pievienotie dokumenti:

Datortehnikas piegades noteikumi.doc
Atpakaļ