Informatīvie paziņojumi

Formas apavu piegāde līdz 2700,00 LVL (bez PVN)
Iziņošanas datums23.11.2011
AprakstsPiedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks:5.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet ne vēlāk kā līdz 2011. gada 5. decembrim plkst. 11:00, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējamKontaktpersona: - par iepirkumu: Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas iepirkumu speciālists Jānis Zemvalds, tālr. 63048944, mob. tālr. 29637334, e-pasts janis.zemvalds@policija.jelgava.lv.
Pieteikuma iesniegšanas datums23.11.2011
Noslēgšanās datums05.12.2011
Līguma izpildītājsSIA "RAMID", līgumcena Ls 2375,00 (bez PVN)

Pievienotie dokumenti:

Formas apavu iepirkums.doc
Atpakaļ