Informatīvie paziņojumi

Jaunu tonera kasetņu piegāde, esošo kasetņu uzpilde un restaurācija saskaņā ar tehnisko specifikāciju.
Iziņošanas datums01.02.2012
AprakstsPiedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet ne vēlāk kā līdz 2012. gada 10. februārim plkst. 11:00, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.Kontaktpersona: - par iepirkumu: Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas iepirkumu speciālists Jānis Zemvalds, tālr. 63048944, mob. tālr. 29637334, e-pasts janis.zemvalds@policija.jelgava.lv.- par tehnisko specifikāciju: Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas datorsistēmu un datortīkla administrators Valdis Mežots, tālr. 63048940, mob. tālr. 28456008, e-pasts valdis.mezots@policija.jelgava.lv.
Pieteikuma iesniegšanas datums01.02.2012
Noslēgšanās datums10.02.2012
Līguma izpildītājsSIA „JMD”Ls 2328,25

Pievienotie dokumenti:

Informacijaparkasetnuiepirkumu2012.doc
Atpakaļ