Informatīvie paziņojumi

Formas tērpu elementu piegāde līdz 1800.00 LVL (bez PVN)
Iziņošanas datums07.03.2012
AprakstsPiedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 8.00 līdz 14.00 (sestdiena, svētdiena brīvdiena), pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet ne vēlāk kā līdz 2012. gada 16. martam plkst. 11:00, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.Kontaktpersona:Par iepirkumu - Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Saimnieciskā nodrošinājuma grupas iepirkuma speciālists Jānis Zemvalds, tālr. 63048944, mob.tālr.29637334, e-pasts janis.zemvalds@policija.jelgava.lvPar iepirkuma - priekšmetu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Saimnieciskā nodrošinājuma grupas saimniecības vadītāja Biruta Ribaka, tālr. 63048954, mob.tālr. 2629306, e-pasts biruta.ribaka@policija.jelgava.lv
Pieteikuma iesniegšanas datums07.03.2012
Noslēgšanās datums16.03.2012
Līguma izpildītājsA/S „Lord`s

Pievienotie dokumenti:

Iepirkuma noteikumi formas 2012.doc
Atpakaļ