Informatīvie paziņojumi

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana līdz Ls 57000.00 (3 gadu apjoms)
Iziņošanas datums28.05.2012
AprakstsPretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00 un piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet ne vēlāk kā līdz 2012. gada 25. jūnija plkst. 11:00, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.
Pieteikuma iesniegšanas datums28.05.2012
Noslēgšanās datums25.06.2012
Līguma izpildītājsApdrošināšanas akciju sabiedrība "Gjensidige Baltic" Ls 50397.00 (3 gadu apjoms)

Pievienotie dokumenti:

Veselibas.apdrosin.darbin..doc
Atpakaļ