Informatīvie paziņojumi

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas administratīvās ēkas pieguļošās teritorijas rekonstrukcijas pirmā kārta
Iziņošanas datums07.06.2012
Apraksts10.Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: Pretendenti piedāvājumus var iesniegt Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, 34. kabinetā, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 08:00 līdz 14:00, pusdienas pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet ne vēlāk kā līdz 2012. gada 18. jūnijam plkst. 11:00, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam. Piedāvājums, kas iesniegts pēc minētā termiņa, tiks neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam.11.Kontaktpersonas: - par iepirkumu: Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Saimnieciskā nodrošinājuma grupas iepirkumu speciālists Jānis Zemvalds, tālr. 63048944, mob. tālr. 29637334, e-pasts janis.zemvalds@policija.jelgava.lv.- par tehnisko specifikāciju: Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas Saimnieciskā nodrošinājuma grupas saimniecības vadītāja Biruta Ribaka, tālr. 63048954, mob. tālr.29629306, e-pasts biruta.ribaka@policija.jelgava.lv
Pieteikuma iesniegšanas datums07.06.2012
Noslēgšanās datums18.06.2012
Līguma izpildītājsSIA "AEK grupa" Ls 29259,78

Pievienotie dokumenti:

Iepirkuma noteikumi 07.06.2012..doc
Atpakaļ