Informatīvie paziņojumi

Saimniecības preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām
Iziņošanas datums21.03.2013
AprakstsPiedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks: pretendentiem piedāvājumi jāiesniedz Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā, Mazajā ceļā 3, 34. kabinetā, Jelgavā, pirmdienās no 08:00 līdz 19:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no 08:00 līdz 17:00, piektdienās no 8:00 līdz 14:30, pusdienu pārtraukums no 12:00 līdz 13:00, bet ne vēlāk kā līdz 2013.gada 4.aprīlim, plkst. 13:00, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam. Kontaktpersona iepirkuma jautājumos: Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas juriste Inga Remerte, tālr. 63048944, mob. tālr. 29637334, e-pasts inga.remerte@policija.jelgava.lv.
Pieteikuma iesniegšanas datums21.03.2013
Noslēgšanās datums04.04.2013

Pievienotie dokumenti:

saimniecibaspreces2013.doc
2_Līgums noslēgts.doc
Atpakaļ