Informatīvie paziņojumi

Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” telpu vienkāršota renovācija
Iziņošanas datums21.10.2013
AprakstsPiedāvājumi jāiesniedz līdz 2013.gada 1.novembrim, plkst.11:00, Mazajā ceļā 3, Jelgavā, 34.kabinetā, 2.stāvā, iesniedzot personīgi vai piegādājot ar kurjerpastu. Darba laiks: pirmdienās no 8:00-19:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no 8:00-17:00, piektdienās no 8:00-14.30, pusdienu pārtraukums no 12:00-13:00. Kontaktpersona: Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas juriste Inga Remerte, tālr. 63048944, mob. tālr. 29775575, e-pasts inga.remerte@policija.jelgava.lv.Iepirkuma dokumentāciju skatīt pielikumā.
Pieteikuma iesniegšanas datums21.10.2013
Noslēgšanās datums01.11.2013

Pievienotie dokumenti:

JPPP_Nolikums_2_remonts_2013.doc
Tehniskās prasības_remonts2.pdf
LĒMUMS_remonts(2).doc
BŪVDARBU LĪGUMS_2013_11_19.pdf
Atpakaļ