Informatīvie paziņojumi

Jauna izolatora tipa pārbūvēta un trafarēta mikroautobusa iegāde
Iziņošanas datums02.04.2014
AprakstsIepirkuma dokumentācijahttp://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/jauna-izolatora-tipa-parbuveta-un-trafar/
Pieteikuma iesniegšanas datums02.04.2014
Noslēgšanās datums14.04.2014

Pievienotie dokumenti:

Līgums_Euro-Auto_2014.pdf
Atpakaļ