Informatīvie paziņojumi

JPPI „Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” telpu remontdarbi un ārējās kanalizācijas tīklu izbūve
Iziņošanas datums09.05.2014
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi (http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/jppi-jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-polic/)
Pieteikuma iesniegšanas datums09.05.2014
Noslēgšanās datums21.05.2014

Pievienotie dokumenti:

Līgums_2014_Kanalizācija.pdf
Līgums_2014_Remonts.pdf
Atpakaļ