Informatīvie paziņojumi

Kancelejas preču piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas vajadzībām
Iziņošanas datums17.07.2014
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi (http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/kancelejas-precu-piegade-jelgavas-pilset2/)
Pieteikuma iesniegšanas datums17.07.2014
Noslēgšanās datums28.07.2014

Pievienotie dokumenti:

Līgums_kanceleja_2014.pdf
Atpakaļ