Informatīvie paziņojumi

Biroja papīra piegāde
Iziņošanas datums08.09.2014
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi ( http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/biroja-papira-piegade/)
Pieteikuma iesniegšanas datums08.09.2014
Noslēgšanās datums19.09.2014

Pievienotie dokumenti:

Līgums_par biroja papīra piegādi_2014.pdf
Atpakaļ