Informatīvie paziņojumi

Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi
Iziņošanas datums08.12.2014
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu (http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/transportlidzeklu-remonta-un-apkopes-pak3/)
Pieteikuma iesniegšanas datums08.12.2014
Noslēgšanās datums19.12.2014

Pievienotie dokumenti:

Līgums_Anru Motors_201522012015.pdf
Atpakaļ