Informatīvie paziņojumi

Biroja papīra piegāde
Iziņošanas datums20.03.2015
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/biroja-papira-piegade3/
Pieteikuma iesniegšanas datums20.03.2015
Noslēgšanās datums31.03.2015

Pievienotie dokumenti:

Līgums_Arga_2015.pdf
Atpakaļ