Informatīvie paziņojumi

Jauna izolatora tipa pārbūvēta un trafarēta mikroautobusa iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes ”Jelgavas pilsētas pašv
Iziņošanas datums01.04.2015
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu (http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/jauna-izolatora-tipa-parbuveta-un-trafar3/)
Pieteikuma iesniegšanas datums01.04.2015
Noslēgšanās datums15.04.2015

Pievienotie dokumenti:

Līgums_EuroAuto_2015.pdf
Atpakaļ