Informatīvie paziņojumi

Automatizētās darba vietas komplekta, bākuguns un speciālās skaņas iekārtas iegāde
Iziņošanas datums05.06.2015
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu (http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-5/automatizetas-darba-vietas-komplekta-bak3/)
Pieteikuma iesniegšanas datums05.06.2015
Noslēgšanās datums16.06.2015

Pievienotie dokumenti:

Līgums_Inkomerc_2015.pdf
Atpakaļ