Informatīvie paziņojumi

Apavu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām
Iziņošanas datums04.09.2015
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu (http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/apavu-piegade-jelgavas-pilsetas-pasvaldi/
Pieteikuma iesniegšanas datums04.09.2015
Noslēgšanās datums16.09.2015

Pievienotie dokumenti:

Līgums_RīgasModes_2015.pdf
Atpakaļ