Informatīvie paziņojumi

Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" ēkās
Iziņošanas datums06.05.2016
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu - http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/remontdarbi-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba/
Pieteikuma iesniegšanas datums06.05.2016
Noslēgšanās datums19.05.2016

Pievienotie dokumenti:

kabineta_remonts_2016.pdf
med.atskurbtuve_remonts_2016.pdf
vien_par_groz_Zemg_Buvserviss_2016..pdf
atskurbtuve_vien_par_grozijumiem.pdf
Atpakaļ