Informatīvie paziņojumi

Pārbūvētas vieglās automašīnas piegāde JPPI "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" vajadzībām
Iziņošanas datums12.05.2016
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu - http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/parbuvetas-vieglas-automasinas-piegade-j/
Pieteikuma iesniegšanas datums12.05.2016
Noslēgšanās datums24.05.2016

Pievienotie dokumenti:

Auto_ligums_JPPP_2016_0001.pdf
Atpakaļ