Informatīvie paziņojumi

Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darbinieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšana
Iziņošanas datums01.06.2016
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu - http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-policijas-14/
Pieteikuma iesniegšanas datums01.06.2016
Noslēgšanās datums14.06.2016

Pievienotie dokumenti:

veselibas_apdrosinasana_JPPP_2016.pdf
nelaimes_gad_apdrosinasana_JPPP_2016_0001.pdf
groz_ves_apdr_01.04.2017..pdf
groz_nel_g_apdr_01.04.2017..pdf
Atpakaļ