Informatīvie paziņojumi

Formas tērpu un apavu piegāde pašvaldības iestādei “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija"
Iziņošanas datums09.08.2016
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu - http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-5/formas-terpu-un-apavu-piegade-pasvaldiba/
Pieteikuma iesniegšanas datums09.08.2016
Noslēgšanās datums05.09.2016

Pievienotie dokumenti:

2016_5-40-21_ASTARO.pdf
ASTARO_2016-5-40-22.pdf
2016_5-40-26_RISO.pdf
2016_5-40-27_SYNERGY.pdf
2016_5-40-25_SYNERGY.pdf
2016_5-40-23_SYNERGY.pdf
2016_5-40-24_SYNERGY.pdf
LOLA_DIZAINS_2016-5-40_33.pdf
Atpakaļ