Informatīvie paziņojumi

Remontdarbi Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija" ēkās
Iziņošanas datums15.09.2016
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/remontdarbi-jelgavas-pilsetas-pasvaldiba6/
Pieteikuma iesniegšanas datums15.09.2016
Noslēgšanās datums26.09.2016

Pievienotie dokumenti:

CELTNIEKS_GV_2016-5-40-31.pdf
Latbuvnieks_2016-5-40_32_12.10.2016.pdf
vienosanas_latbuvnieks_24.10.2016.pdf
Atpakaļ