Informatīvie paziņojumi

Formas tērpu ikdienas kreklu piegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzīb
Iziņošanas datums21.09.2016
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi B daļas pakalpojumu iepirkumi http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/formas-terpu-ikdienas-kreklu-piegade-jel/
Pieteikuma iesniegšanas datums21.09.2016
Noslēgšanās datums28.09.2016

Pievienotie dokumenti:

NORDIC_TEKSTILS_04102016.pdf
Atpakaļ