Informatīvie paziņojumi

Saimniecības preču iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām
Iziņošanas datums17.11.2016
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/saimniecibas-precu-iegade-jelgavas-pilse/
Pieteikuma iesniegšanas datums17.11.2016
Noslēgšanās datums29.11.2016
Atpakaļ