Informatīvie paziņojumi

Transportlīdzekļu remonta un apkopes pakalpojumi “Jelgavas pilsētas pašvaldības policija” vajadzībām
Iziņošanas datums01.12.2016
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2. pantu http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-6/transportlidzeklu-remonta-un-apkopes-pak8/
Pieteikuma iesniegšanas datums01.12.2016
Noslēgšanās datums12.12.2016

Pievienotie dokumenti:

jppp_auto_fans_20.01.2017..pdf
Atpakaļ