Informatīvie paziņojumi

Degvielas piegāde
Iziņošanas datums27.02.2017
AprakstsIepirkuma dokumentāciju skatīt www.jelgava.lv, sadaļā Pašvaldība, Iepirkumi http://www.jelgava.lv/pasvaldiba/iepirkumi/iepirkumi-test/jelgavas-pilsetas-pasvaldibas-iepirkumi7/iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkumu-5/degvielas-piegade-identifikacijas-nrjpd2/
Pieteikuma iesniegšanas datums27.02.2017
Noslēgšanās datums27.03.2017

Pievienotie dokumenti:

astarte_nafta_pp_11.05.2017.pdf
Atpakaļ