2018.gada janvāra mēneša darbinieku algu saraksts

 

Algas_01_2018.pdf

 

 

 

 

 

 

Iestādes pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme  2017.gadam.


JPPP_Tame_2017.pdf