2018.gada darbinieku algu saraksts

 

 

 Algas_01_2018.pdf

 

 Algas_02_2018.pdf

 

 Algas_03_2018.pdf

 

 Algas_04_2018.pdf

 Algas_05_2018.pdf

Algas_06_2018.pdf

Algas_07_2018.pdf

Algas_08_2018.pdf

 

Iestādes pamatbudžeta resursu (ieņēmumu) un plānoto izdevumu tāme  2018.gadam.


JPPP_Tame_2018.pdf