Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 09.10.2017. līdz 15.10.2017.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

189

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

4

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

32

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

0

Ģimenes un kaimiņu konflikti

7

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

7

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

1

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

9

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

7

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

52

Atsauktie izsaukumi

9

Neapstiprinātie izsaukumi

0

Citi izsaukumi

61

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

3

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

84

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

5

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

0

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

0

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

2

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

60

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

8

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

0

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

1

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

32

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

19

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa


Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

1

Izteikti mutiski aizrādījumi

4

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

2

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

4

Preventīvais darbs

4

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

14

Saņemti no juridiskām personām

10

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

6

Reidi

2

Preventīvais darbs

32

Apsekošanas

4

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

2

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

32