Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 04.12.2017. līdz 10.12.2017.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

147

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

3

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

34

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

1

Ģimenes un kaimiņu konflikti

8

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

2

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

1

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

37

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

5

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

38

Atsauktie izsaukumi

12

Neapstiprinātie izsaukumi

0

Citi izsaukumi

43

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

4

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

52

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Izteikti mutiski aizrādījumi

12

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

10

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

0

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

0

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

2

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

39

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

1

Ar atgriešanu Valsts policijai

4

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

1

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

0

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

15

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

18

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa


Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

3

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

1

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Preventīvais darbs

29

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

15

Saņemti no juridiskām personām

18

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

5

Reidi

0

Preventīvais darbs

47

Apsekošanas

2

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

2

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

34