Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 14.05.2018. līdz 20.05.2018.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

220

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

4

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

32

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

7

Ģimenes un kaimiņu konflikti

13

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

6

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

0

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

82

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

7

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

38

Atsauktie izsaukumi

11

Neapstiprinātie izsaukumi

0

Citi izsaukumi

62

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

5

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

50

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

1

Izteikti mutiski aizrādījumi

0

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

4

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

0

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

2

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

2

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

63

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

3

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

1

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

0

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

37

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

22

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa


Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

15

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

0

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Preventīvais darbs

11

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

13

Saņemti no juridiskām personām

24

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

10

Reidi

1

Preventīvais darbs

57

Apsekošanas

3

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

5

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

36