Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 06.08.2018. līdz 12.08.2018.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

170

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

7

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

24

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

3

Ģimenes un kaimiņu konflikti

11

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

9

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

1

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

59

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

14

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

21

Atsauktie izsaukumi

10

Neapstiprinātie izsaukumi

1

Citi izsaukumi

51

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

4

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 0

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

32

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

34

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

7

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

2

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

2

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

3

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

66

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

0

Ar atgriešanu Valsts policijai

9

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

10

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

1

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

29

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

2

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa


Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

4

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

0

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Preventīvais darbs

26

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

16

Saņemti no juridiskām personām

4

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

1

Reidi

0

Preventīvais darbs

14

Apsekošanas

3

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

1

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

25