Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas darba rezultāti no 05.02.2018. līdz 11.02.2018.

OPERATĪVĀS VADĪBAS NODAĻAS SAŅEMTIE IZSAUKUMI

Saņemtie izsaukumi, (kopā ) t.sk.

155

No Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirkņa

2

No Pašvaldības operatīvās informācijas centra

17

Nodotie izsaukumi Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknim

1

Ģimenes un kaimiņu konflikti

6

Konflikti izraisīti alkohola reibumā

2

Konflikti izraisīti bērna klātbūtnē

1

Izsaukumi saistībā ar nepilngadīgajiem/ iereibušām personām/nepiederošām personām  sabiedriskā vietā

45

Jebkāda veida darbība, kas rada troksni un traucē apkārtējo iedzīvotāju mieru

11

Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu neievērošana

30

Atsauktie izsaukumi

12

Neapstiprinātie izsaukumi

0

Citi izsaukumi

47

Aizturēti un nogādāti Valsts policijas Zemgales reģionālās pārvaldes Jelgavas iecirknī

2

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli 5

Satiksmes uzraudzības nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli - lēmumi

21

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Izteikti mutiski aizrādījumi

10

Patruļpolicijas nodaļa

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

1

Uz aizdomu pamata par nozieguma izdarīšanu Valsts policijai nodotas personas

0

Sadarbība ar tiesu izpildītājiem

0

Sabiedriskās kārtības nodrošināšana pilsētas pasākumos

4

Medicīniskā  atskurbtuve

Ievietoto personu  skaits (kopā) t.sk.

39

Ar atgriešanu Jelgavas pilsētas pašvaldības policijā

5

Ar atgriešanu Valsts policijai

4

Ar atgriešanu Dobeles novada pašvaldības policijai

3

Ar atgriešanu Ozolnieku novada pašvaldības policijai

0

Ar atgriešanu Tērvetes novada pašvaldības policijai

0

Ievietoti līdz atskurbšanai:

15

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

12

Sabiedriskās kārtības un drošības uzraudzības nodaļa


Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

1

Izteikti mutiski aizrādījumi

1

Sadarbība ar speciālajiem dienestiem

1

PILSĒTAS IECIRKŅU GRUPA

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

0

Preventīvais darbs

5

IESNIEGUMI

Saņemti no fiziskām personām

16

Saņemti no juridiskām personām

17

Nepilngadīgo likumpārkāpumu prevencijas grupa 

Sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli

4

Reidi

0

Preventīvais darbs

21

Apsekošanas

2

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošajiem noteikumiem

2

SASTĀDĪTI ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA PROTOKOLI PĒC Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa

23