Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas

priekšnieka,

priekšnieka vietnieku

un nodaļu vadītāju

apmeklētāju pieņemšanas laiks

pirmdienās no plkst. 16.00 -19.00