10.08.2017. VUGD darbinieki ar roku rīku palīdzību atver dzīvokļa durvis, lai palīdzētu vīrietim

VUGD darbinieki ar roku rīku palīdzību atvēra dzīvokļa durvis, kur dzīvoklī tika konstatēts 59 g.v. vīrietis, kurš bija pie samaņas, bet nespēja pakustēties. Dzīvoklī tika ielaisti NMP darbinieki, pēc kuru apskates vīrietis tika ievietots NMP dienesta a/m nogādāšanai uz JPS, dzīvokļa durvis tika aizslēgtas un dzīvokļa atslēga nodota pašam vīrietim.

Atpakaļ