Ietvju attīrīšana no sniega

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi nosaka, ka ziemas laikā īpašniekam jānodrošina piegulošajā teritorijā esošās ietves tīrīšana līdz plkst.7.30, bet daudzstāvu apbūves namu pagalmu piebraucamo ceļu un gājēju celiņu tīrīšana līdz plkst.9.00.

Dienas laikā sasniguša sniega notīrīšana no piegulošajā teritorijā esošās ietves un daudzstāvu apbūves namu pagalmu piebraucamiem ceļiem, ietvēm un gājēju celiņiem jānodrošina līdz plkst.22.00. Jāpiebilst, ka piegulošā teritorija pēc likuma ir īpašumam blakus esošā publiskā lietošanā esoša ietve (izņemot sabiedriskā transporta pieturvietu), grāvis, caurteka vai zāliens līdz brauktuves malai, bet ne vairāk kā 5m no fiziskas personas vai 10m no juridiskas personas zemesgabala robežas).

Par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai piemēro naudas sodu – fiziskām personām līdz 350 eiro, juridiskām personām līdz 1400 eiro.

Veicot ietvju un gājēju celiņu tīrīšanu, nedrīkst bojāt to seguma virsmu. Ja pēc ielu un ietvju mehanizētās sniega tīrīšanas pie piebraucamā ceļa veidojas sniega valnis virs 20cm, tā attīrīšanu nodrošina mehanizētās tīrīšanas veicējs. Notīrītais sniegs jānovieto vietās, kur tas netraucē gājēju un transporta kustību un piekļuvi ugunsdzēsības hidrantiem. Apledojuma gadījumā ietves un publisko ārtelpu gājēju celiņi jākaisa ar speciāli tam paredzētiem pretslīdes materiāliem. Pie gājēju pārejām un ielu krustojumiem nedrīkst veidot sniega kaudzes augstākas par 1m.

Ietvju kaisīšanai privātmāju iedzīvotāji bez maksas var saņemt 25 kg smilšu maisījumu, iepriekš piesakoties Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē „Pilsētsaimniecība”.

Notīrītā sniega un ledus izvešana atļauta tikai uz Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" noteiktajām vietām. Informāciju par tām var saņemt Pašvaldības operatīvās informācijas centrā, tālrunis 8787.

Atpakaļ