Masu pasākumu uzraudzība nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību

Pakalpojuma nosaukums

Masu pasākumu uzraudzība nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību

 

Pakalpojuma saņēmēji

juridiskās personas

 

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

  • Iesniegums.doc
  • komersanta reģistrācijas apliecība
  • bankas rekvizīti

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

līgumā noteiktajā termiņā

 

Pakalpojuma saņemšanas veids

saskaņā ar noslēgto līgumu

 

Maksa LVL bez PVN

sākot no 3,17 par 1 cilvēkstundu

 

Normatīvie akti

Likums „Par policiju", Jelgavas domes 27.01.2011. lēmums Nr. 1/12 „Jelgavas pašvaldības iestādes „Jelgavas pašvaldības policija" maksas pakalpojumi", Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas nolikums, Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas iekšējie normatīvie akti

Atpakaļ