Objektu uzraudzība nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību ar pārbaudi vai pēc izsaukuma

Pakalpojuma nosaukums

Objektu uzraudzība nodrošinot tajos sabiedrisko kārtību un drošību ar pārbaudi vai pēc izsaukuma

 

Pakalpojuma saņēmēji

juridiskās personas

 

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

  • komersanta reģistrācijas apliecība
  • PVN reģistrācijas apliecība
  • īpašuma tiesības apstiprinošs dokuments
  • bankas rekvizīti
  • personu apstiprinošs dokuments

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

līgumā noteiktajā termiņā

 

Pakalpojuma saņemšanas veids

saskaņā ar noslēgto līgumu

 

Maksa LVL bez PVN

41,32 diennaktī

 

Normatīvie akti

Likums „Par policiju", Jelgavas domes 27.01.2011. lēmums Nr. 1/12 „Jelgavas pašvaldības iestādes „Jelgavas pašvaldības policija" maksas pakalpojumi", Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas nolikums, Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas iekšējie normatīvie akti

 

Atpakaļ