Drošības garantēšana personām pie naudas un materiālo vērtību pārvietošanas

Pakalpojuma nosaukums

Drošības garantēšana personām pie naudas un materiālo vērtību pārvietošanas

 

Pakalpojuma saņēmēji

juridiskās personas

 

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

  • Iesniegums.doc
  • komersanta reģistrācijas apliecība
  • PVN reģistrācijas apliecība
  • bankas rekvizīti
  • personu apstiprinošs dokuments

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

līgumā noteiktajā termiņā

 

Pakalpojuma saņemšanas veids

saskaņā ar noslēgto līgumu

 

Maksa LVL bez PVN

24,79 par 1 reizi

 

Normatīvie akti

Likums „Par policiju", Jelgavas domes 27.01.2011. lēmums Nr. 1/12 „Jelgavas pašvaldības iestādes „Jelgavas pašvaldības policija" maksas pakalpojumi", Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas nolikums, Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas iekšējie normatīvie akti

 

Atpakaļ