Izziņu izsniegšana civillietās

Pakalpojuma nosaukums

Izziņu izsniegšana civillietās

 

Pakalpojuma saņēmēji

puses (prasītāji un atbildētāji civilprocesā) un trešās personas civilprocesā (fiziskās vai juridiskās personas, kuru tiesības vai pienākumus pret vienu no pusēm var skart spriedums lietā)

 

Iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti

  • Iesniegums.doc
  • personu apstiprinošs dokuments
  • pilnvarojums, ja iesniegumu iesniedz pārstāvis

 

Pakalpojuma saņemšanas termiņš

10 darbadienu laikā

 

Pakalpojuma saņemšanas veids

pašvaldības policijas darbiniekiem veicot apsekošanu klātienē

 

Maksa LVL bez PVN

12,40 par 1 izziņu

 

Normatīvie akti

Likums „Par policiju", Civilprocesa likums, Jelgavas domes 27.01.2011. lēmums Nr. 1/12 „Jelgavas pašvaldības iestādes „Jelgavas pašvaldības policija" maksas pakalpojumi", Jelgavas pilsētas pašvaldības policijas nolikums

Atpakaļ